Siirry sisältöön
Sydän älä hyydy – lisätehoja energianlataukseen

Sydän älä hyydy – lisätehoja energianlataukseen

Huollamme automme moottoria paremmin kuin sydäntämme, mutta mikä auttaa sydänmoottoriamme toimimaan tehokkaasti vielä lukuisten käyttövuosien jälkeen? Sydän on todellinen työmyyrä, joka pysähtymättä pumppaa vuorokaudesta toiseen vertamme ja pitää meidät liikkeellä. Valitettavasti annamme sille huomiota vain silloin, kun se alkaa oireilla.
 

Sydämen vajaatoiminta

Vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan mahdollinen oire sydänsairaudesta. Yleisimmät syyt ovat sepelvaltiomotauti, sydäninfarkti, kohonnut verenpaine ja eteisvärinä. Sydäninfarktissa osa sydänlihaksesta menee kuolioon, eikä pysty supistumaan ja pumppaamaan verta. Kohonneen verenpaineen takia sydänlihas jäykistyy ja sen pumppauskyky pienenee. Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä, alle 50-vuotiailla se on harvinainen ja yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes. 
 

Tehoa sydämen toimintaan 

Ubikinoni tehostaa sydänlihaksen energia-aineenvaihduntaa ja seleeni voimistaa sen vaikutusta. Vajaatoiminnan yhteydessä ubikinonin määrä sydämessä laskee ja estää sydäntä supistumista tavanomaisella voimallaan. Ruotsissa tehdyllä tutkimuksella selvitettiin, voidaanko ubikinonin ja seleenin käytöllä vähentää sydänkuolemia. Puolet koehenkilöistä saivat päivittäin 200 μg seleeniä ja 200 mg ubikinonia ja toinen puoli sai lumevalmisteita. Tähän satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 443 henkilöä, iältään 70 - 88 vuotta. Osallistujille tehtiin perusteellinen potilasselvitys, heidän terveydentilansa selvitettiin ja heidän käyttämänsä lääkkeet ja ravintolisät kirjattiin. Tutkimusaika oli 4 vuotta kutakin osallistujaa kohden.
 

Kuolleisuuden erot tutkimuksen aikana

Kokonaiskuolleisuudessa tutkimuksen aikana ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä. Kuolleisuusriski sydänsairauksiin oli kuitenkin vähentynyt 54% aktiiviryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään. Sydän- ja verenkiertosairauksien aiheuttamien kuolintapausten puolittuminen ilman mitään sivuvaikutuksia ei ole tavanomaista. 
 

Sydämen toiminta tutkimuksen aikana

Kaikkien osallistuneiden sydämen toimintaa seurattiin säännöllisesti. Heidän sydäntään tutkittiin ultraäänitutkimuksella ja verestä mitattiin sydämen stressihormonin pitoisuus. Aktiiviryhmän jäsenillä havaittiin ultraäänitutkimuksissa merkittävästi parempi sydämen toiminta ja sama ero oli havaittavissa myös stressihormonin pitoisuuksissa ryhmien välillä.

Lopputuloksena havaittiin hyvin merkitsevä sydän- ja verenkiertosairauskuolemien väheneminen ja parantunut sydämen toiminta ja sydämeen kohdistuva stressi väheni merkitsevästi. Seleenin ja ubikinonin yhdistelmä tarjoaa erinomaisen keinon vähentää sydänkuoleman riskiä ikäihmisillä. 
 

Pycnogenolin ja ubikinonin synergia 

Nämä kaksi luontaista ainetta toimivat saumattomasti yhteistyössä ja tehostavat sydämen toimintaa. Ubikinoni lisää sydänlihaksen energiaa ja pidentää verisuonia rentouttavan typpioksidin aktiivisuutta, Pycnogenol vahvistaa sydämen seinämiä ja rentouttaa valtimoita tehostamalla kehon omaa typpioksidin tuotantoa. 

Näiden yhdistelmällä tehdyssä tutkimuksessa oli mukana sydämen vajaatoiminnasta kärsiviä potilaita. Tulokset osoittavat yhdistelmän laskevan verenpainetta, lisäävän sydämen pumppaustehoa, laskevan hengitystiheyttä ja pulssia sekä lisäävän kävelymatkaa. Lisääntynyt sydämen pumppausvoima paransi merkittävästi potilaiden elämänlaatua.
 

Sydämen vajaatoiminta ja D-vitamiinin puutos

D-vitamiinilla on tärkeä  merkitys sydämen toiminnalle vajaatoiminnan yhteydessä, puutos altistaa sepelvaltimotaudille ja muille sydän- ja verisuonitaudeille. Hiljakkoin julkaistussa brasilialaisessa tutkimuksessa oli mukana yli 60-vuotiaita potilaita, joista lähes kaikilla oli verenpainetauti, usealla sepelvaltimotauti, rytmihäiriö ja kammion laajentuma. Useimmat olivat ylipainoisia ja monilla oli veren rasvahäiriö. 

Potilailta mitattiin D-vitamiinipitoisuus. Trooppisesta ilmastosta huolimatta yli puolella potilaista pitoisuus oli alle tavoitetason. Tuloksista kävi ilmi, että D-vitamiinipuutos todella lisää sydämen vajaatoiminnan riskiä. Mitä suurempi puutos, sitä vakavampi vajaatoiminta: D-vitamiinipuutosta potevista 78,7 prosentilla oli 12-kertaisesti suurentunut vajaatoiminnan riski ja rytmihäiriöistä kärsivillä riski oli 3,6-kertainen muihin verrattuna. 

Lihavuus liittyy D-vitamiinipuutokseen. Koska rasvaliukoisena D-vitamiini sitoutuu rasvakudokseen, sitä ei riitä verenkiertoon. Lihavien riski oli nelinkertainen normaalipainoisiin nähden. 
 

Mikä on riittävä D-vitamiinin taso ?

Mitä korkeampi seerumin D-vitamiinin pitoisuus, sitä pienempi on kuoleman riski. Alimpana tavoitetasona pidetään 75 nmol/l, mutta ihanteellinen taso on 125–150 nmol/l, mikä Suomessa edellyttää vähintään 100 μg:n D-vitamiinin päivittäistä saantia.

Jarmo Hörkkö, tuoteasiantuntija, Horphag Research Ltd
 

Lähteet:
Panminerva Med. 2010 Jun;52(2 Suppl 1):21-5. Investigation of Pycnogenol® in combination with coenzymeQ10 in heart failure patients (NYHA II/III). Belcaro G1,
Cesarone MR, Dugall M, Hosoi M, Ippolito E, Bavera P, Grossi MG. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.04.156. Epub 2012 May 23.
Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind
placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Alehagen U1, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9. doi:
10.1016/j.jchf.2014.06.008. Epub 2014 Oct 1.
The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. Mortensen SA1, Rosenfeldt F2,
Kumar A3, Dolliner P4, Filipiak KJ5, Pella D6, Alehagen U7, Steurer G4, Littarru GP8; Q-SYMBIO Study Investigators.
ESC HEART FAILURE
ESC Heart Failure (2017). Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ehf2.12198. Association between vitamin D deficiency and heart
failure risk in the elderly. Catarina Magalhães Porto1,2*, Vanessa De Lima Silva3, João Soares Brito da Luz4, Brivaldo Markman Filho2 and Vera Magalhães da Silveira5
 

Tule asiantuntevaan AITO hyvän olon kauppaan!

Edellinen artikkeli Nattokinaasi tehostaa verenkiertoelimistön toimintaa