Siirry sisältöön
Tohtori Tolonen vaatii: Ubikinoni tulisi lisätä sydäntautien käypä hoito -suosituksiin

Tohtori Tolonen vaatii: Ubikinoni tulisi lisätä sydäntautien käypä hoito -suosituksiin

Kaikissa maissa lääkäreille annetaan kansallisia ohjeita siitä kuinka eri sairauksia tulee hoitaa. Suosituksia päivitetään aika ajoin, kun uutta pätevää tietoa kertyy. Nyt olisi aika päivittää sydäntautien hoitosuositukset niin, että ubikinoni otettaisiin mukaan. 

Se on tärkeää, sillä 23 000 suomalaista sairastuu joka vuosi sydäninfarktiin, ja 13 000 menehtyy siihen, huolimatta nykyisestä vakiohoidosta. Hoitoa voitaisiin tehostaa monilla ravintolisillä, joista ubikinoni kuuluu tehokkaimpiin. Toin sen 1980-luvulla suomalaisten tietoisuuteen, jonka jälkeen siitä on tullut suosittu ravintolisä itsehoitoon.

Ubikinoni on vitamiinien kaltainen yhdiste, joka löydettiin naudan sydänlihaksesta vuonna 1957. Saamme sitä ravinnossa pieniä määriä, 2–5 mg päivää kohti, ja lisäksi maksamme valmistaa sitä jonkin verran. Se ei kuitenkaan riitä sydänpotilaalle. Ubikinoni tuottaa sydänsolujen pienoisvoimalaitoksissa, mitokondrioissa energiaa, joka lisää pumppausvoimaa. Siksi sydänlääkärit ovat tutkineet ja tutkivat edelleen ubikinonin vaikutuksia sydäntaudeissa.

Ubikinonilla on tärkeä merkitys verenpainetaudissa, sepelvaltimotaudissa, sydäninfarktissa, sydämen vajaatoiminnassa, virusmyokardiitissa, kardiomyopatioissa, sydämen toksisissa muutoksissa, veren rasvahäiriöissä, lihavuudessa, tyypin 2 diabeteksessa, metabolisessa oireyhtymässä sekä sydänoperaatioissa ja elvytyksessä, kirjoittavat sydänlääkärit Current Cardiology Reviews -lehdessä. Suuressa ruotsalaisessa 12-vuotisessa seurantatutkimuksessa ubikinonin (200 mg/vrk) ja seleenin nauttiminen ruoan lisänä puolitti sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden sydänkuolemat. Vaikutus perustuu muun muassa siihen, että ubikinoni katkaisee noidankehän, jonka sydäninfarkti aiheuttaa sydänlihaksessa. Noidankehä johtaa usein sydämen vajaatoimintaan.

Ubikinonin nauttiminen mahdollisimman pian sydäninfarktin jälkeen nopeutta toipumista ja parantaa potilaiden ennustetta, osoittaa uusi slovakialainen kliininen tutkimus. Siihen osallistui 55 potilasta, joiden sydämen vasemman kammion pumppausvoima oli vähentynyt infarktin jälkeen alle puoleen normaalista. Puolet potilaista sai käypä hoidon lisänä 24 viikkoa päivittäin 120 mg ubikinonia ja puolet lumetta. Kaikille tehtiin sairaalasta pääsyn jälkeen ja kuuden kuukauden kuluttua sydämen kaikuluotaus (ekkokardiografia), josta analysoitiin vasemman kammion toimintakykyä ja lisäksi mitattiin hapetusstressivaurioita ja angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) aktiviteettia. Koska ACE nostaa verenpainetta supistamalla verisuonia, käytetään ACE:n estäjiä verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Tutkimus osoitti, että ubikinoni toimii ACE-estäjien tavoin. 

Ubikinonia saaneiden potilaiden sydämen seinämän paksuus väheni, kun lumetta saaneiden verrokkien seinämät paksuuntuivat. Ubikinoni vähensi vasemman kammion massaa, kun lumeryhmässä se suureni. Erot olivat tilastollisesti merkitsevä (p< 0.01). Ubikinoni esti kammion seinämän paksuuntumista infarktin kohdassa ja vähensi merkitsevästi loppudiastolista ja systolista tilavuutta. Sydäninfarktin varhainen hoitaminen ubikinonilla ehkäisee vasemman kammion pysyviä muutoksia ja alentaa seerumin ACE:n pitoisuutta sydäninfarktipotilailla, joille kehittyy vasemman kammion vajaatoiminta, kirjoittavat kardiologit. Pätevät tutkimukset puoltavat ubikinonin käyttöä sydänkohtausten ehkäisyyn ja hoitoon.

Lue lisää ubikinonista kotisivultani.
 

Tule asiantuntevaan AITO hyvän olon kauppaan!

Matti Tolonen, laillistettu lääkäri

Matti Tolonen, laillistettu lääkäri

Tohtori Matti Tolonen on laillistettu lääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori ja Helsingin yliopiston dosentti. Hänet tunnetaan yhtenä Suomen luontaislääketieteen uranuurtajista. Tolonen on toiminut mm. käytännön lääkärinä, professorina sekä ylilääkärinä Työterveyslaitoksessa. 

Edellinen artikkeli Terveys- ja hyvinvointitrendit maailmalta 2023, osa 2