Ravitsemustieteen paradigman muutos

ravitsemustiede
rasvat
voi
margariini
kolesteroli

Paradigma tarkoittaa tieteessä vallitsevaa ajattelutapaa tai teoriaa. Sen muutos on hidas nelivaiheinen prosessi. Aluksi uusi käsitys yritetään vaieta. Ellei se onnistu, seuraa pilkka ja nauru. Pahimmassa tapauksessa uuden käsityksen esittäjät joutuvat jättämään työnsä. Jos uusi ajattelutapa saa kaikesta huolimatta laajenevaa kannatusta, ilmoittavat sen vastustajat, että itse asiassa he ovat aina tienneet kuinka asiat todellisuudessa ovat. He voivat jopa väittää keksineensä uuden paradigman.

Juuri näin on käynyt ravintorasvojen suhteen. 1970-luvulta asti on vallinnut totuutena pidetty dogmi, jonka mukaan voi, kerma, rasvainen maito, läski ja muut tyydytetyt maaeläinrasvat ovat epäterveellisiä, koska ne suurentavat veren kolesterolipitoisuutta ja tukkivat valtimot. Tätä dogmia on perusteltu "tuhansilla tutkimuksilla". Niitä vain ei löydy mistään. 

Huhtikuussa 2009 jättisuuri koontitutkimus (meta-analyysi) osoitti, ettei tyydytetyillä rasvoilla olekaan yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin (Archives of Internal Medicine). Sen jälkeen on julkaistu useita suurtutkimuksia, jotka vahvistavat asian. 

Pohjoismaiden johtava ravitsemustieteen professori tanskalainen Arne Astrup käänsi äsken takkinsa ja totesi joulukuussa pääkirjoituksessaan American Journal of Clinical Nutritionissa rasvojen muuttuneen vihollisista ystäviksi. Lisäksi Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm ilmoitti äsken alkavansa uskoa uuteen paradigmaan. Hän myönsi esitelmässään, että "me olemme käsittäneet asiat pikkasen väärin". Rasvapelko onkin nyt seitsemänkymmenlukulaista ajattelua. Hän toivotti vanhan opin kannattajille: "tervemenoa 70-luvulle". Katso esitelmän videoleike.

Harvardin ja Euroopan parhaiden yliopistojen tekemään uuteen tutkimukseen osallistui yli 600 000 ihmistä 12 eri maassa. Tulokset julkaistiin maaliskuussa 2014 Annals of Internal Medicinessa; ne eivät tue vallitsevia rasvaoppeja. Voin vaihtaminen margariiniin ei ehkäisekään sepelvaltimotautia, vaikka meille on niin opetettu kahden sukupolven ajan. Farmakologian professori (emeritus) Heikki Karppanen toi tutkimusta esille Karjalainen-lehdessä ja lyttäsi samalla Pohjois-Karjala -projektin tulosten tulkinnat. Hän sai Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteilijöiltä ja Sydänliiton puheenjohtaja Matti Uusituvalta arvostelua osakseen Savon Sanomissa. Kuopiossa pidetään kiinni vanhasta opista, maksoi mitä maksoi, vaikka uudet tutkimukset kuinka osoittavat sen vääräksi.

Suomen Sydän- ja Diabetesliitot ovat neuvoneet vuosikymmenten ajan syömään vähän rasvaa ja paljon hiilihydraatteja. Tosiasiassa vhh-ruokavalio on ensisijainen sekä sydänpotilaille että diabeetikoille, osoittavat uudet tutkimukset. Pekka Puskan rasvaopit joutavat romukoppaan. Syödään voita!