Tyytyväisyys elämään suojaa luustoa

Itä-Suomen yliopistossa julkaistun tutkimuksen mukaan elämäänsä tyytyväisillä 60-70-vuotiailla naisilla on parempi luuntiheys ja vähemmän luukatoa kuin tyytymättömillä. Tutkimus on osa proviisori Päivi Rauman väitöskirjaprojektia, joka selvittää masennuksen ja masennuslääkkeiden sekä elämäntyytyväisyyden vaikutuksia luustoon. Aineisto on peräisin Kuopion Osteoporoosin vaaratekijät ja ehkäisy (OSTPRE) -projektista, joka vuodesta 1989 alkaen on selvittänyt erilaisten riski- ja suojatekijöiden vaikutusta luuntiheyteen ja -murtumiin. Tulokset on julkaistu Psychosomatic Medicine -lehdessä.

Elämäntyytyväisyys on tärkeä voimavara ja hyvinvoinnin mittari. Sitä kartoitettiin elämän kiinnostavuutta ja helppoutta sekä onnellisuutta ja yksinäisyyttä koskevilla kysymyksillä. Vastausten perusteella tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään: tyytyväiset, keskiryhmä ja tyytymättömät. Lisäksi otettiin huomioon masennuksen ja muiden mahdollisten tekijöiden luuhun kohdistuvat vaikutukset.

Luuntiheys heikkeni kaikilla 10 vuoden aikana keskimäärin neljä prosenttia - mutta elämäänsä tyytymättömillä 52 prosenttia enemmän kuin tyytyväisillä. Myös elämäntyytyväisyyden muutokset 10 vuoden aikana vaikuttivat luun tiheyteen. Henkilöillä, joilla elämäntyytyväisyys väheni, luuntiheys heikkeni 85 prosenttia enemmän kuin henkilöillä, joiden elämäntyytyväisyys kasvoi.

Tulokset osoittavat, että etenkin vanhempien henkilöiden elämäntyytyväisyyttä tulisi vaalia osana terveellisiä elämäntapoja. Osteoporoosi eli luukato johtaa usein murtumiin, joista lonkkamurtumat voivat olla hyvinkin vakavia. Vaihdevuodet ovat naisilla merkittävä riskitekijä. Muita riskitekijöitä ovat muun muassa vähäinen liikunta, kevyt ruumiinrakenne, tupakointi, vähäinen kalsiumin ja D-vitamiinin saanti sekä tietyt lääkkeet ja sairaudet. Esimerkiksi masennukseen liittyvä pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa haitallisesti aineenvaihduntaan - ja edelleen luuhun.

Timo Elo, toimittaja