Tunnista syömishäiriö

Syömishäiriöt ovat yleisiä nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla. Sairastuneista vain noin 10 prosenttia on poikia. Tunnetuimmat syömishäiriöt ovat laihuushäiriö (anorexia nervosa) ja ahmimishäiriö (bulimia nervosa). Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö (binge eating disorder, BED).

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistyksen työryhmä on päivittänyt Syömishäiriöiden Käypä hoito -suosituksen, jossa on nyt huomioitu myös aikuisten syömishäiriöt. Suosituksessa on esitelty SCOFF-syömishäiriöseula, joka sopii hyvin seulontaan koulu- ja perusterveydenhuollossa. 

– Syömishäiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, mikä myös parantanee ennustetta. Terveydenhuollon ammattilaiset, opettajat ja urheiluvalmentajat ovat tässä avainasemassa. Pienenkin epäilyn vuoksi kannattaa selvittää asiaa, vaikka parilla suoralla kysymyksellä, suositustyöryhmän jäsen LT, yleislääkäri Ulla Salonen toteaa. 

Ulkopuolinen puuttuminen syömishäiriöepäilyyn voi normalisoida tilanteen. Kysymyksessä on ruumiin ja mielen sairaus, jonka esimerkiksi vaikea elämäntilanne voi aktivoida. Nuorilla laihuushäiriöiden ensimmäinen huippu on 13 - 14 vuoden iässä ja toinen ennen 18. ikävuotta. Ahmimishäiriöt ovat tavallisimpia 17 - 18-vuotiailla. Ahmintahäiriöt ilmenevät myöhemmin. Netissä oleva Irti ahminnasta -itsehoito-ohjelma voi auttaa.

– Syömishäiriöiden hoito tulisi toteuttaa pääosin avohoitona. Perheen ja läheisten mukanaolo on tärkeää. Avohoitoa voidaan tarvittaessa täydentää hoitojaksoilla päiväsairaalassa, suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Jaana Suokas sanoo.

Timo Elo, toimittaja