Mitä on funktionaalinen lääketiede?

Suomessa koetaan tällä hetkellä ongelmana niin sanotun koululääketieteen kapea-alainen pirstoutuminen. Tämä siitäkin huolimatta, että ihmiskehoa voidaan tutkia ja hoitaa parhaiten vain kokonaisuutena. Funktionaalisen lääketieteen edustajat haluavat edistää elimistön omien voimavarojen käyttöä. Vastaanotolle voi tulla, vaikka tuntisi itsensä terveeksi. Valtaosa potilaista muodostaa kuitenkin kroonisten ongelmallisten sairauksien ja oireiden kirjon.

- Hoitotilanteessa pitäisi painottaa yksilöllisyyttä, aineenvaihdunnan tasapainoa sekä ravinnon ja ympäristön vaikutusta terveyteen. Oirekokonaisuuksiin liittyviä yhteisiä nimittäjiä tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti, ei niinkään diagnoosikeskeisesti. Tällöin ongelmaksi ei muodostu vain yhteen vaivaan keskittyminen, lääkäri Erkki Antila toteaa.

Miksi sitten vain pieni joukko lääkäreitä toteuttaa praktiikassaan funktionaalisen lääketieteen periaatteita? - Tämä johtunee ennen kaikkea koulutuksesta. Meillä Suomessa ilmenevä yleinen ravintolisien käytön vastustus on myös käsittämätöntä ja perustelematonta. Ikään kuin katsottaisiin jo ennakkoon ravintolisien olevan tarpeettomia.

- Näin ollaan valmiita kieltämään sellainen, mitä ei ymmärretä. Lähtökohtaisesti ajatellaan, että jokapäiväinen ruoka on riittävän monipuolista. Mutta vaikka se olisi kuinka hyvää, se ei kaikissa tilanteissa riitä. Tietomäärän lisääntyessä ravintolisien vastustus tuskin säilyy, onhan olemassa tutkimusnäyttöä niiden vaikutuksista.

Kohti sisäistä tasapainoa

Antilan mielestä on tärkeää, että potilas kokee tulevansa kuulluksi omassa asiassaan. Potilashaastattelu on tavallaan verrattavissa työyhteisöstä tuttuun kehityskeskusteluun, jossa ammatti-ihmisen avustuksella voi jäsentää omaa tilaansa.

- Hoitoon hakeutuvat potilaat ovat keskimääräistä valistuneempia ja kiinnostuneempia itsehoidosta, ja heille annetaan valmiudet terveyden ylläpitämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa elämäntapaohjeiden ja ravintolisien suosittelemista. Potilasta motivoidaan toimimaan pitkäjänteisesti ja näkemään sairauden taustalle, koska pienikin kehon epätasapaino saattaa ajan mittaan johtaa vakavaan vaivaan. Usein käy niin, että luonto parantaa, mutta ammattihenkilö auttaa elimistöä hakeutumaan kohti sisäistä tasapainoa, Antila sanoo.

- Yleisimpiin terveyshaittoihin lukeutuu liikunnan vähäisyys. Avuksi tulee muun muassa hyötyliikunta, jota voi harrastaa pitkin päivää. Kunnollinen yöuni antaa elimistölle riittävän palautumisajan. Myöskään stressinhallinnasta ei tulisi tinkiä. Aina täytyy muistaa, etteivät kaikki vaivat ole itse aiheutettuja. Kyllä sattumallakin on sormensa pelissä - perintötekijöistä puhumattakaan.

- On yksilöllistä, mitä ravintotekijöitä hoidossa tarvitaan. Lähestymiskulma koskee esimerkiksi tilanteita, joissa suolisto ei ole kunnossa. Suolistossa on kymmeniä eri kohtia, jotka pitäisi samanaikaisesti korjata, jotta tilanne saataisiin hallintaan. Pitkälle jalostettua ruokaa olisi hyvä välttää. Vaikka se sisältää runsaasti energiaa, siitä puuttuvat suojaravintotekijät, joiden saantia kiireinen elämäntapamme edellyttää. Kannattaa suosia luonnollista ja lähellä tuotettua tuoretta ravintoa, eikä ruokailun yksinomaisena tarkoituksena saisi olla pelkkä vatsan täyttäminen.

- Vastuuta terveydenhoidossa tulisi yhä enemmän siirtää ihmiselle itselleen. Itsehoito on kuitenkin vaativa laji, kun pitäisi oppia tekemään asioita, jotka aikaansaavat hyvän olon. Myönteisiin mielikuviin kannattaa myös panostaa, ovathan pahat ajatukset myrkkyä. Harvoin tulemme ajatelleeksi, että stressi on eräänlainen aivojen myrkytystila, joka syntyy ellei kuuntele oman kehonsa ääntä ja tekee vääriä asioita, Erkki Antila toteaa.

Lyhyesti

Länsimaiseen lääketieteelliseen ajattelutapaan pohjautuvan funktionaalisen eli toiminnallisen lääketieteen hoitomenetelmiin lukeutuvat yksilöllisesti ohjatut ruokavaliomuutokset, probiootit, elimistön korjaustapahtumia tukevat ravintolisät (vitamiinit, mineraalit, välttämättömät rasva- ja aminohapot), liikunta sekä stressinhallinta. Funktionaalinen lääketiede käyttää myös fytoterapeuttisia valmisteita ja entsyymejä joko ruuansulatusentsyymien korvaushoitona tai immunologisesti vaikuttavana entsyymiterapiana. Potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon osallistuvat ovat suorittaneet terveydenhuollon tutkinnon ja sitoutuneet funktionaalisen lääketieteen eettisiin ohjeisiin. Funktionaalinen lääketiede arvostaa perusteltuja lääke- ja leikkaushoitoja.

Timo Elo, toimittaja

Lisätietoa esim. Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistys