Aikamme terveysuhat

Suomalaisten mielestä kolme suurinta uhkaa terveydelle ovat ylipaino, liian vähäinen liikunta sekä liiallinen alkoholin käyttö.  Seuraavina tulevat tupakointi ja epäterveellinen ruokavalio. Valtaosa suomalaisista pitää suurina terveysuhkina tekijöitä, joihin onneksi voi ainakin jossakin määrin itse vaikuttaa. Taloustutkimuksen toteuttamassa Aikamme terveysuhat -tutkimuksessa vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka suurina terveysuhkina he pitävät annettuja 14:ää tekijää. 

Yli puolet suomalaisista on myös sitä mieltä, että huumeet, istumatyö ja antibioottiresistenssi ovat joko erittäin tai melko suuria ongelmia yhteiskunnassamme. Naiset ja yli 50-vuotiaat arvioivat lähes kaikki tutkitut tekijät keskimääräistä suuremmiksi uhiksi terveydelle. Tutkimuksessa kysyttiin myös suhtautumista rokotuksiin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu rokotuksiin joko erittäin tai melko myönteisesti. Kuitenkin yhdellä viidestä suhtautuminen rokotuksiin on muuttunut kielteisemmäksi, joka kymmenennellä puolestaan myönteisemmäksi. Myönteisimmin rokotuksiin suhtautuvat akateemisesti koulutetut, toimihenkilöt sekä asiantuntijatehtävissä toimivat. Taloustutkimus Oy suoritti tutkimuksen 28.4.–18.5.2014 välisenä aikana Suomen Apteekkariliiton, Suomen Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimukseen osallistui 1 010 iältään 15–79–vuotiasta suomalaista ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. 

Timo Elo, toimittaja